Information

Archives

Statistics

  • Posts 526
  • Pages 4
  • Categories 45
  • Comments 134
  • Words in Posts 665,397
  • Words in Pages 12,901
  • Words in Comments 12,619

Newsletter (in English)

2011-01-15


Otevřený dopis RIO Praha o situaci v NAL adresovaný organizaci Liga za pátou internacionálu

Vážení přátelé,

Po mnoho let pracují čeští členové Ligy za pátou internacionálu (L5I) a čeští členové mezinárodní organizace RIO bok po boku v řadě hnutí a kampaní (NE základnám, Studenti proti rasismu). Kromě přátelských vztahů v osobní rovině naše členy vždy pojila blízkost politických pozic odrážející fakt, že naše organizace vycházejí ze stejných tradic revolučního marxismu.

Na podzim 2009 vyvrcholila naše spolupráce založením Nové antikapitalistické levice (NAL), kterou členové L5I i RIO budovali společně s dalšími aktivisty. Doufali jsme, že po dlouhém období stagnace přinese tento krok kvalitativní i kvantitativní posun pro revoluční síly v České republice. Počáteční měsíce byly poměrně úspěšné a naplňovaly nás optimismem. Bohužel, po půl roce fungování přišel v létě útlum, který se neustále stupňoval.

V současné době je celý projekt Nové antikapitalistické levice prakticky ve stavu klinické smrti. Momentálně má NAL jen pár členů, většinou bývalých aktivistů z L5I a RIO. Řada jiných členů upadla do pasivity a nové lidi se získat nepodařilo. Takže paradoxně je současná síla revoluční levice v České republice menší, než byla před rokem před založením NAL.

Nicméně co nás trápí ještě více, než kvantitativní úbytky členů a sympatizantů, je pokračující politická degenerace NAL. Jak se projekt stával stále menším a menším, sílily hlasy pro kompletní opuštění revolučního marxismu a budování NAL jen jako široké a vágní protestní strany. Revoluční politika byla odsouvána do pozadí pod heslem „srozumitelnosti pro dělníky“. My to ovšem vnímáme jako nebezpečný politický oportunismus.

Konkrétní příklady můžeme vidět v oblasti veřejné propagace NAL. Původní jméno časopisu „Antikapitalista“ bylo později změněno na fádní „Nová Levice“. Samolepky NAL dokonce neobsahují celý název organizace, ale opět mění název na Nová levice. Proti těmto krokům jsme protestovali. Neúspěšně. Bohužel za změnou názvů se skrývá dlouhodobý politický posun NAL doprava a vzrůstající boj proti antikapitalistickým a marxistickým názorům.

Nejnovějším příkladem tohoto nešťastného vývoje byla intervence NAL na odborové demonstraci během stávky zaměstnanců veřejného sektoru 12. prosince 2010. Text letáku NAL jen konstatoval, že pokud vláda neustoupí ze svých reforem, je nutné proti ní bojovat. Tento text nebyl podle nás hoden letáku nejen revoluční, ba ani „široce“ antikapitalistické organizace.

To je důvod, proč se RIO rozhodlo pro vlastní intervenci s naší brožurou Stávkoviny. V té jsme volali po generální stávce, upozorňovali na zrádnou roli odborové byrokracie a propagovali vznik demokratických výborů zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, jako zárodků duální moci.

Naše zkušenosti dokázaly, že nejpokrokovější část dělnické třídy v České republice je schopná těmto požadavkům rozumět a souhlasí s nimi. To neznamená, že očekáváme formování těchto výborů nebo neomezenou generální stávku v nejbližší budoucnosti. Jsme ale přesvědčeni, že revoluční levice musí prezentovat pracujícím jasný antikapitalistický program. Bohužel, tyto i naše další návrhy byly v NAL opakovaně odmítnuty.

Za více než rok existence si NAL nevybudovala žádné spojení na pracující, žádné kontakty mezi odboráři nebo mezi zaměstnanci na pracovištích. Naše zkušenosti během demonstrací a akcí v posledních týdnech nám jasně ukázaly, že umírněná a nejasná politika Nové levice je pro řadu lidí nerozeznatelná od rétoriky ostatních (a mnohem větších) skupin. NAL nedokáže oslovit nejradikálnější vrstvu pracujících. A ti ostatní raději dají přednost jiným, politicky podobným, ale větším organizacím či stranám.

V České republice, stejně jako jinde v Evropě, zuří hluboká ekonomická krize. Odpor proti neoliberálním vládám roste a aktivismus řadových zaměstnanců pomalu, ale konstantě stoupá. To vytváří celé pole nových příležitostí i pro radikální levici a revoluční marxisty. Ale jen za předpokladu, že správně pojmenujeme, co se musí udělat. Naším úkolem je proto přinášet jasnou alternativu vůči reformismu a centrismu.

Nyní zřetelně vidíme, že naše sjednocení do NAL nepomohlo radikální levici v České republice. Že nedokázalo rozšířit antikapitalismus a marxismus mezi nové lidi. Že relativní slabost revoluční levice naopak ještě prohloubilo. Jsme přesvědčeni, že klíčovým důvodem těchto věcí je právě nejednoznačná a nejasná politika NAL.

Proto se tímto dopisem obracíme na mezinárodní londýnské vedení Ligy za pátou internacionálu a rádi bychom znali odpověď na jednoduchou otázku: Jaká je vaše koncepce pro další vývoj Nové antikapitalistické levice? Říkáte, že obhajujete revoluční program pro NPA (Nová antikapitalistická strana) ve Francii. Proč tedy podporujete odklon od revolučního programu a antikapitalistické politiky v NAL?

Čeští členové Ligy za pátou internacionálu nejsou hlavními tahouny celého projektu doprava. Ale bohužel proti těmto tendencím nikterak nevystupují a v řadě případů je podporují. Pokud ovšem chceme, aby NAL byla více než jen trochu radikálnější Sociální demokracie nebo KSČM, musíme vést aktivní boj za prosazení marxistické a antikapitalistické politiky v NAL.

RIO vidí tento boj jako momentálně nejdůležitější úkol pro revoluční síly v NAL. Jsou členové L5I v tomto boji naši spojenci? Chtějí budovat NAL jako revoluční antikapitalistickou stranu, nebo jen jako širokou a vágní protestní skupinku? To jsou velice ožehavé otázky, na které bychom rádi znali odpovědi…

S přátelským pozdravem
RIO Praha
15. ledna 2011Leave a Reply