2008-09-15

Flygblad till det europeiska sociala forumet 2008 i Malmö

Detta är femte gången vi möts upp för det Europeiska sociala forumet. De senaste sex åren har ESF – den europeiska vänsterns största samlingsplats – haft sina höjdpunkter och sina bottennapp: exempelvis år 2002 i Florens där en miljon människor marscherade mot Irak-kriget, och år 2004 i London där polisen kastade ut ungdomar som protesterade mot forumets organisatörer. »»»»


This manifesto was adopted at REVOCAMP 2003 in Prague and ammended at REVOCAMPs 2004 and 2007.

Vad vi står för

Vårt mål är revolutionen. REVOLUTION är en internationell, revolutionär, socialistisk ungdomsrörelse.

Vårt mål är att avskaffa den globala kapitalismen genom en revolution ledd av arbetarklassen, och ersätta detta system med ett globalt kommunistiskt samhälle, baserat på produktion efter behov, inte för profit.

»»»»