Information

Archives

Statistics

  • Posts 526
  • Pages 4
  • Categories 45
  • Comments 134
  • Words in Posts 665,397
  • Words in Pages 12,901
  • Words in Comments 12,619

Newsletter (in English)

2010-06-05


Solidaritu s bojem dělníků TEKELU a za připomenutí zesnulých horníků!

Hlava tureckých odborů TURK IS, Mustafa Kumlu, který je od samého počátku překážkou v boji pracujících z TEKELU a kterého na hlavní demonstraci 1. máje na náměstí Taksim v Istanbulu vypískali dělníci, vydal stanovisko, že TURK IS se nezúčastní generální stávky („Dne akcí“) 26. května.

To znamená, že účast na generální stávce bude mnohem menší, než tomu bylo posledně. Není žádnou novinkou, že odborová byrokracie sabotuje všechny boje, které považuje za nepřijatelné či nevhodné. Boj v TEKELU ale nemůže zvítězit cestou zákulisních vyjednávání. Kumlu a jeho přátelé jsou překážkou v tomto boji. Navzdory tlaku zaměstnanců TEKELU se Kumlu a jeho přátelé otevřeně postavili proti probíhajícímu boji.

Co v takové situaci dělat? Pracující TEKELU a jejich odbory nemohou s existujícími silami zvítězit. Proto je třeba celý boj rozšířit mimo TEKEL. Požadavky zaměstnanců v TEKELU musí být spojeny s požadavky vyjadřovanými jinými současnými dělnickými boji v Turecku a v Evropě.

Celá země nyní truchlí nad 32 horníky, kteří zemřeli při důlním neštěstí. Bohužel, jak každý asi ví, něco takového bude nejpozději za 2 týdny zapomenuto. Od roku 2002 zemřelo v Turecku 544 horníků. Za celou dobu se nic nezměnilo – místo toho v zemi rozbujely agentury na krátkodobá zaměstnání a pracovní podmínky horníků se ještě zhoršily. Turecký premiér dokonce řekl, že smrt byla osudem horníků.

Dělnické boje v Turecku se značně vyostřily, a to zejména kvůli situaci v TEKELU, ale také v Tar-Is, Kent-Is, Marmaray, Cemen Textil a u požárníků. Smrt na pracovišti – v dolech a docích, stejně jako pomalé umírání na plicní choroby při výrobě džínů – navíc v Turecku patří ke každodenní realitě života pracujících. Každý, kdo chce omezit boj v TEKELU na jeho vlastní síly, ve skutečnosti chce, aby tento boj dělníci prohráli. Posílení boje v TEKELU je možné pouze skrze spojení výše uvedených bojů dělnické třídy do jediného. Až dosud probíhaly občasné návštěvy a sporadicky vznikaly dělnické výbory, ale nyní je čas posunout boj na jinou úroveň.

Proto se 26. květen musí stát vzpomínkovým dnem na zesnulé horníky. Již bojující pracující musí být vtaženi do společného boje jako jeho organická součást. A jejich zástupci musí spolupracovat při jeho plánování. Sjednocených stávkových výborů je dnes zapotřebí více než kdy jindy.

Pokud bude 26. května pokračovat bojovná atmosféra 1. Máje, může to znamenat, že dělnická třída vstoupí do této nové fáze organizovaněji než předtím. Kumlu a jeho pomocníci musí být ze svých pozic odstraněni co nejdříve! Dělníci se musí vyslovit proti radě TURK IS, aby se boj v TEKELU pohnul kupředu.

Zúčastněte se generální stávky 26. května! Solidaritu s bojem v TEKELU! Vzpomínka na horníky!

Za vznik místních a celonárodních dělnických výborů!

Pryč s 4/C zákony!

Pryč s privatizací! Za znárodnění TEKELU a všech privatizovaných společností pod dělnickou kontrolou!

Suphi Toprak (RIO), 21. květen 2010

(Překlad Stefan Schneider, RIO Berlín)Leave a Reply