2008-09-15


Flygblad till det europeiska sociala forumet 2008 i Malmö

Detta är femte gången vi möts upp för det Europeiska sociala forumet. De senaste sex åren har ESF – den europeiska vänsterns största samlingsplats – haft sina höjdpunkter och sina bottennapp: exempelvis år 2002 i Florens där en miljon människor marscherade mot Irak-kriget, och år 2004 i London där polisen kastade ut ungdomar som protesterade mot forumets organisatörer.

Trots alla sina problem fortsätter ESF vara en viktig möjlighet att organisera motstånd mot kapitalets planer i Europa. Det är ett av få tillfällen (bortsett från protesterna mot G8-möten) där studenter från Grekland, fackkämpar från Frankrike, vänsterintellektuella från Polen, husockupanter från Nederländerna, socialister från USA (och så vidare!) kan mötas. Vi kan använda ESF för att dela erfarenheter och koordinera protester över hela kontinenten.

Problemet är att ESF är dominerat av fackbyråkrater, reformistpartier och NGOs, så vanligtvis är det mycket snack men mycket få konkreta planer för gemensam aktion.

Många av deltagarna på ESF är ungdomar, men vårt deltagande är måttligt uppmuntrat: avgifterna är höga (så att det framförallt är „professionella ungdomsaktivister“ som kan delta), det är få ungdomar i podierna och inget fokus på ungdomars problem i det officiella programmet. Vi tror att ett införande av ungdomsstrukturer inom ESF – ett ungdomstema i programmet, en yta för ungdomar på forumet – är nödvändigt. Dessa ungdomsstukturer skulle, mitt i ESFs byråkratiska kaos, skapa en formell grund för studenter och unga arbetare runt om i Europa att koordinera motståndet mot nedskärningar i utbildningen, imperialistiska krig och den en allt mer aggressiv välfärdsslakt.

Vi kommer på ESF och vid varje annat tillfälle att arbeta för att utveckla nätverken mellan vänsterorienterade ungdomsorganisationer runt om i Europa. Men konfronterade med kapitalismens ändlösa krig och kriser, står det klart att vi behöver mer än ett nätverk. För att effektivt slåss mot det kapitalistiska systemet behöver vi organisera vår klass, arbetarklassen, över gränserna. Målet är en internationell organisation som enar våra kamper och leder striden för en annan värld, en socialistisk värld: en revolutionär ungdomsinternational och en revolutionär arbetarinternational!

REVOLUTION är en oberoende ungdomsorganisation med närvaro i flera länder. Vi tror att unga revolutionärer behöver sin egen organisation så att de kan ta ansvar och lära sig från sina egna framgångar och misstag. Detta betyder inte att vi vill separera oss från äldre aktivister – tvärtom måste en revolutionär ungdomsrörelse slåss för att sätta hela arbetarklassen i rörelse.

Res till Berlin helgen 10-11 januari 2009! På 90-årsdagen för den tyska revolutionen och spartakisternas uppror, kommer Luxemburg-Liebknecht-Lenin-demonstrationen (en lång tradition hos den radikala vänstern) att hållas i östra Berlin. Dessutom kommer REVOLUTION att hålla möten och anordna en fet fest. Om du är intresserad, kontakta oss: info@onesolutionrevolution.orgLeave a Reply