Archive for the Category ''

This manifesto was adopted at REVOCAMP 2003 in Prague and ammended at REVOCAMPs 2004 and 2007.

Vad vi står för

Vårt mål är revolutionen. REVOLUTION är en internationell, revolutionär, socialistisk ungdomsrörelse.

Vårt mål är att avskaffa den globala kapitalismen genom en revolution ledd av arbetarklassen, och ersätta detta system med ett globalt kommunistiskt samhälle, baserat på produktion efter behov, inte för profit.

»»»»