Information

Archives

Statistics

 • Posts 526
 • Pages 4
 • Categories 45
 • Comments 134
 • Words in Posts 665,397
 • Words in Pages 12,901
 • Words in Comments 12,619

Newsletter (in English)

2008-02-27


Mládežnické hnutí v Baskicku je inspirací pro mladé lidi v celé Evropě. Brutální represe španělského a francouzského státu nebyla s to zastavit masové boje: mladí lidé bojují proti nedostatku slušných pracovních příležitostí, proti agenturám, které je vykořisťují, proti nedostatku cenově dostupného bydlení. Okupují budovy, aby z nich vytvořili svá kulturní centra. Bojují za svá politická práva a proti národnostnímu útlaku, kterému jsou vystaveni.

Jde tu o problémy, kterým čelí mladí lidé v celé Evropě: školné, privatizace vzdělávání, nezaměstnanost, chudoba a útlak mládeže. V celé Evropě také roste politická represe, kdy například Komunistický svaz mládeže v České republice byl zakázán jednoduše pro svoji výzvu k zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků.

Příčinou všech těchto problémů je kapitalistický systém. Kapitalismus, v němž jsou kapitalisté nuceni navzájem si konkurovat, aby zvýšili své zisky, vede k vykořisťování, rasismu, útlaku žen a imperialistickým válkám. Vede také k vojenským okupacím (např. v Iráku a Afghanistánu) a národnostnímu útlaku (a to i v “civilizovaných” zemích jako je Španělsko nebo Turecko).

Za kapitalismu nebudou demokratická práva nikdy plně realizována. Kapitalismus znamená, že malá menšina vlastní všechno bohatství společnosti a velká většina nemá doslova vůbec nic. Represe je nutnou cestou jak udržet tuto většinu na svém místě, na místě námezdních otroků. Pouze zrušením kapitalismu a všech jeho institucí (státní byrokracie, armády, policie) se můžeme skutečně osvobodit od všech forem útlaku. Kapitalismus je globální systém, a proto právě tak, jak se kapitalisté koordinují mezi sebou (skrze Světovou obchodní orgnaizaci, Mezinárodní měnový fond apod.), se musíme i my organizovat mezinárodně v boji proti kapitalismu.

Podporujeme zápas za sebeurčení Baskicka, jsme však přesvědčeni, že nezávislé Baskicko na kapitalistické základně by nevyřešilo žádný z problémů, kterým tam mládež čelí. A pokud by byl kapitalismus v nezávislém Baskicku svržen, byl by odpor ihned rozdrcen sousedními imperialistickými mocnostmi.

Klíč ke zrušení kapitalismu leží v mezinárodním sjednocení dělnické třídy. Tato jednota může být samozřejmě vytvořena pouze za předpokladu, že bude postavena na vzájemném uznání práv včetně práva všech utlačovaných národů na sebeurčení. Baskické mládežnické hnutí může hrát důležitou roli ve sjednocení levicové mládeže na celé Zemi, jak ukazuje množství hostů na jejích mezinárodních festivalech mládeže.

K sjednocení levice ale nestačí pouze organizovat lidi na školách, univerzitách, pracovištích a mládežnických centrech: potřebujeme bojovat za mezinárodní revoluční organizaci, novou Internacionálu mládeže. Mladý dělník v Bilbau má mnohem více společného s mladým dělníkem v Berlíně než s nějakým baskickým kapitalistou!

 • Podporujeme mezinárodní protesty proti represím v Baskicku!
 • Podporujeme právo na sebeurčení pro všechny utlačované národy!
 • Za socialistickou Evropu založenou na svobodné unii všech národů!
 • Za revoluční internacionálu mládeže, která sjednotí boje mladých na celém světě!


Leave a Reply